ห้องอาหารและเวที

ข้อมูลเกี่ยวกับห้องอาหารและเวที

ห้องอาหารเปิดบริการตอนเช้าตั้งแต่เวลา 06.00-09.30 น. และตอนเย็นตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)